Opis projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla spółki Consiglio International sp. z o.o. z siedzibą w Kłecku”: